twoje-zdanie.pl

Blog tematyczny o biznesie, finansach i lifestylu

Praca

IT project manager – kim jest i czym się zajmuje?

IT project manager – kim jest i czym się zajmuje?

W dzisiejszych czasach zawód project managera jest bardzo popularny. Jednak w tym artykule skupimy się na tym kim jest IT project manager – czym się zajmuje i jak ubiegać się o takie stanowisko.

IT project manager – opis zawodu

Kierownik projektu głównie zarządza personelem tj. rozdziela zadania między pracowników, sprawuje nadzór nad obowiązkami i ustala najważniejsze priorytetów. Obejmuje pieczę  ponosi odpowiedzialność za projekty oraz ich realizację. Zajmuje się również wszelkiego rodzaju dokumentacją i kontrolowaniem budżetu

IT project manager – obowiązki 

Zadania jakie realizuje kierownik projektu można podzielić na te związane z jego zespołem, projektem oraz ogólną organizacją. 

Jeśli chodzi o zarządzanie zespołem ,pilnuje aby przestrzegał on harmonogramu działania, stara się rozwiązywać wszelkie wewnętrzne konflikty i reprezentuje go na spotkaniach biznesowych. 

Obowiązki jakie musi pełnić wobec projektu to m.in. nadzorować wszystkie zaplanowane fazy projektu, zarządzanie zasobami, które potrzebne są do jego realizacji czy współpraca z np. z podwykonawcami.

Jeżeli chodzi o jego obowiązki związane z samą organizacją, ma za zadanie przedstawianie postępów pracy zespołu, tworzy raporty projektowe i informuje o wszelkim ryzyku związanym z prowadzonym projektem.

Fazy projektu

Oprócz wyżej wymienionych obowiązków It project manager odpowiada za zarządzanie projektem, które dzieli się na trzy poszczególne fazy:

  1. Inicjacja 

Jest to pierwszy etap, który polega na na określeniu celów, zakresu pracy, budżetu i korzyści z realizowanego projektu.

  1. Planowanie

W tej fazie kierownik projektu rozwija kwestie z fazy pierwszej. Tworzy szczegółowe plany zarządzania ryzykiem, plan komunikacji, zasobami czy jakością.

  1. Realizacja

Tą fazą zajmuje się już dział programistyczny. wprowadza on w życie wyżej wymienione elementy planu. Nad całą ich działalnością cały czas czuwa It project manager.

  1. Kontrola i monitorowanie projektu 

Jest to najdłuższy etap, który wymaga stałej uwagi i kontroli project managera. Musi on pilnować harmonogramu, zgłaszać wszelkie problemy i nadzorować budżet.

Jakie kompetencje powinien posiadać IT project manager?

Jest kilka cech, których nie powinno brakować kierownikowi projektu. Powinien posiadać cechy takie jak:

  • zdolności przywódcze
  • zdolności komunikacyjne
  • asertywność
  • wielozadaniowość
  • umiejętności analityczne 
  • samodzielność

Zarobki project managera

Ze względu na kwalifikacje jakie potrzebne są na to stanowisko, zarobki potrafią wahać się od 10 000 do nawet 15 000 złotych miesięcznie.

IT project manager – podsumowanie

Sylwetka project managera jest niezwykle rozbudowana. Każdy dzień na takim stanowisku jest zupełnie inny i przynosi inne wyzwania, z którymi trzeba sobie na bieżąco radzić. Jeżeli jesteś osobą, która lubi dynamiczną pracę, kooperację z ludźmi i nieustannie zmieniające się doświadczenia, ta praca jest dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że mimo wymaganych kompetencji, certyfikatów i ukończonych szkoleń, na rynku konkurencja jest duża. 

LIDERZYRYNKU

Udostępnij