twoje-zdanie.pl

Blog tematyczny o biznesie, finansach i lifestylu

Rozwój osobisty

Jakie są obecnie rodzaje wykształcenia?

Jakie są obecnie rodzaje wykształcenia?

Wiele osób zastanawia się, jakie są rodzaje wykształcenia. Jest ich kilka. Warto najpierw wyjaśnić, czym jest wykształcenie. Jest to zasób wiedzy zdobytych w szkołach, które realizują podstawy programowe zgodne z wymogami obecnie panujących przepisów prawnych. W tej kwestii mowa tutaj o Prawie Oświatowym.

Jakie są rodzaje wykształcenia?

Trzeba wiedzieć o tym, że poziomy wykształcenia w naszym kraju określa art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Zgodnie z obecnie panującymi przepisami prawnymi, wyróżnić można kilka rodzajów wykształcenia. Pierwszym z nich jest wykształcenie podstawowe. Kolejno jest wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, a także zasadnicze branżowe. Następnie należy wymienić wykształcenie średnie branżowe, średnie, a także wyższe. Okazuje się, że szkoła podstawowa jest pierwszym etapem obowiązkowej edukacji w naszym kraju. Warto powiedzieć o tym, że przed reformą systemu edukacyjnego z 2017 r., nauka w szkołach podstawowych trwała przez sześć lat. Zakończona była sprawdzianem szóstoklasisty. Trzeba jednak wiedzieć, że jego wyniki nie decydowały o ukończeniu szkoły oraz utrzymaniu wykształcenia podstawowego, lecz były informacją dla kadry nauczycielskiej oraz rodziców, na temat osiągnięć danego ucznia. Co istotne, po reformie sprawdzian ten został kompletnie zniesiony, a sześcioletnia podstawówka została zmieniona w ośmioletnią.

Zmiana w edukacji

Trzeba wiedzieć, że podstawówka w obecnym czasie przygotowuje do egzaminu ośmioklasisty, który odpowiada egzaminowi gimnazjalnemu, jaki funkcjonował jeszcze w poprzednich latach. Jak się okazuje, szkoła podstawowa podzielona jest na dwa podstawowe etapy. Co ciekawe, jeszcze przed reformą edukacji w naszym kraju istniały trzyletnie gimnazja. To w nich absolwenci sześcioletnich podstawówek obowiązkowo kontynuowali swoją edukację. Warto wiedzieć o tym, że na koniec trzeciej klasy uczniowie podchodzili do obowiązkowego, zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego, który dla wielu uczniów był dość trudny. Trzeba wiedzieć o tym, że jego wynik nie decydował o otrzymaniu wykształcenia gimnazjalnego, lecz wpływał na przyjęcie do wybranych szkół licealnych, techników, bądź zawodówek. Zmiany w szkolnictwie okazały się bardzo znaczące. Wszystko miało miejsce w 2017 r. i utrzymuje się do dziś.

Typy wykształcenia

Warto wiedzieć o tym, że istnieje kilka rodzajów wykształcenia. Ostatnim z nich jest wyższe. Trzeba wiedzieć o tym, że zasadnicze szkoły zawodowe realizowały program nauczania w kwestii kształcenia zawodowego, a ponadto ogólnego. Takowe zostały zlikwidowane przez reformę w polskiej edukacji w 2017 r. W ich miejsce zostały umieszczone szkoły branżowe pierwszego stopnia, które są bardzo cenione w obecnym czasie. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że wykształcenie zawodowe mają tacy ludzie, którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową, a także szkołę zasadniczą. Do tego można doliczyć inną szkołę równorzędną bądź pomyślnie zdany egzamin, który obejmuje podstawę programową kształcenia ogólnego w przypadku zasadniczych szkół, o czym nie każdy obecnie wie.

Udostępnij