twoje-zdanie.pl

Blog tematyczny o biznesie, finansach i lifestylu

Biznes

Restrukturyzacja firmy – jak ją przeprowadzić?

Restrukturyzacja firmy – jak ją przeprowadzić?

Restrukturyzacja firmy to ogół czynności zarządczych, kapitałowych, czy to w zakresie aktywów firmy, które mają na celu uniknięcie ogłoszenia jej upadłości. Jest ona przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z 2015 roku prawo restrukturyzacyjne. Toczy się zaś w jednym z czterech ustawowo określonych trybów. Kto może z niej skorzystać?

Kto może skorzystać z restrukturyzacji firmy?

Postępowanie restrukturyzacyjne zdefiniowane zostało przez ustawodawcę jako postępowanie, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. W razie kłopotów finansowych firma powinna zatem podjąć czynności, które poprawią jej płynność finansową i pozwolą dalej funkcjonować na rynku. Swego rodzaju pierwszeństwo postępowania restrukturyzacyjnego względem postępowania upadłościowego przejawia się m.in. w tym, że w przypadku złożenia wniosku o restrukturyzację i o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny.

Postępowanie restrukturyzacyjne może zostać przeprowadzone wyłącznie w stosunku do dłużnika, który jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. Może zatem dotyczyć ono dłużnika, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań, czyli opóźnia się w wykonywaniu swoich zobowiązań pieniężnych przez okres ponad trzech miesięcy lub gdy zobowiązania przekraczają wartość jego majątku (jeżeli jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej). O zagrożeniu niewypłacalnością mówimy zaś wtedy, gdy sytuacja ekonomiczna dłużnika wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Restrukturyzacja firmy – dla kogo?

Postępowanie restrukturyzacyjne może dotyczyć:

  • przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego,
  • spółek z o.o., prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem,
  • wspólników spółki partnerskiej.

Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Restrukturyzację przeprowadza się w jednym z czterech rodzajów postępowania. Ustawodawca przewidział:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Które z postępowań wybrać? Warto w tym zakresie skorzystać z doradztwa prawnego, które oferują wyspecjalizowani doradcy restrukturyzacyjni i kancelarie, w tym m.in. Wierzbicki Restrukturyzacja. Każde z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego rządzi się bowiem nieco innymi prawami. Postępowanie o zatwierdzenie układu daje np. dłużnikowi prawo do zarządzania swoim majątkiem. Przyspieszone postępowanie układowe pozwala na zawarcie układu z wierzycielami, ale dopiero po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. W postępowaniu układowym dłużnik zawiera z kolei układ po wcześniejszym sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności przygotowanego razem z planem restrukturyzacyjnym. Postępowanie sanacyjne to zaś najbardziej sformalizowane postępowanie restrukturyzacyjne.

Udostępnij