twoje-zdanie.pl

Blog tematyczny o biznesie, finansach i lifestylu

Finanse

Kapitał zakładowy – co to? Jaka jest jego wysokość?

Kapitał zakładowy – co to? Jaka jest jego wysokość?

Wiele osób zastanawia się, czym jest kapitał zakładowy. Warto najpierw powiedzieć, że składa się on z wkładów wspólników, które mogą przybrać postać nie tylko pieniężną, ale również niepieniężną. Mowa tutaj o wierzytelności, nieruchomości, a także majątkowych praw autorskich. Kolejno akcjonariusze po zgromadzenia majątku muszą dokonać tak zwanego wniesienia wkładów do spółki. Celem jest pokrycie kapitału zakładowego. Warto dowiedzieć się, dlaczego kapitał zakładowy jest tak często stosowany w obecnych czasach.

Kapitał zakładowy co to ?

Okazuje się, że minimalna wysokość kapitału zakładowego różni się zależności od rodzaju spółki. W przypadku spółki z o.o. mowa tutaj o pięciu tysiącach złotych. Natomiast spółka komandytowo-akcyjna wymaga kapitału o wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych. W przypadku spółki akcyjnej mowa tutaj o kwocie stu tysięcy złotych. Trzeba wiedzieć o tym, że kapitał zakładowy od samego startu powinien zostać pokryty w pełnej deklarowanej wysokości tylko w przypadku spółek z o.o. Warto trochę powiedzieć o stosunku do spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej. Okazuje się, że ustawa dopuszcza w takowym przypadku tylko częściowe pokrycie kapitału w wysokości 25 procent deklarowanej wysokości kapitału zakładowego, co jest bardzo istotne. W ten sposób wyznacza się właściwe terminy do pokrycia kapitału w całości.

Zastosowanie kapitału zakładowego

Według ogólnych zasad kapitał zakładowy ma przede wszystkim charakter gwarancyjny. Mowa tutaj o tym, że zabezpiecza on wierzycieli spółki przed jej niewypłacalnością, co jest częstym problemem w obecnych czasach. Trzeba jednak wskazać na to, że obecnie jest brak przepisów, które stanowią tylko o takowym przeznaczeniu kapitału zakładowego. Wiele firm korzysta obecnie z takowego rozwiązania. Należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że po wniesieniu środków na kapitał zakładowy wkład pieniężny nierzadko jest wykorzystany w celu nabycia środków trwałych. Jest to często przeprowadzana praktyka w Polsce. Ponadto wkład niepieniężny może zostać zbyty, co jest równie często przeprowadzane. W takim przypadku uzyskana wartość pieniężna wchodzi do majątku spółki.

Czym jest kapitał zakładowy?

Co bardzo istotne, na kapitał zakładowy spółek akcyjnych składają się akcje, które mają taką samą wartość nominalną. Wszystko określone jest przez obecnie panujące przepisy prawne. Trzeba jednak wiedzieć o tym, że akcja określa ułamek kapitału zakładowego, który przypada każdej ze stron. Mowa tutaj oczywiście o akcjonariuszach. Oprócz tego wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej powinna zostać ustalona w statucie spółki. Musi wynosić minimum sto tysięcy złotych. Warto wiedzieć, że akcjonariusze mają w tym przypadku pewne obowiązki. Jednym z nich jest pokrycie pełnego wkładu na akcje. Wszystko powinno być równomiernie przeprowadzone w stosunku do wszystkich akcji. Najlepiej to zrobić od razu na rachunek bankowy. Można też skorzystać z usług domów maklerskich, których jest bez liku w naszym kraju. Spory w przypadku kapitału zakładowego najlepiej wyjaśniać u prawnika.

Udostępnij