twoje-zdanie.pl

Blog tematyczny o biznesie, finansach i lifestylu

Praca

Zasady BHP w pracy – czym są i co trzeba o nich wiedzieć?

Zasady BHP w pracy – czym są i co trzeba o nich wiedzieć?

Zasady BHP mają za zadanie określenie postępowania pracownika w trakcie wykonywania jego obowiązków. Wszystko o co musi zadbać pracodawca i jakie obowiązki musi wypełniać zatrudniony znajdziesz w poniższym artykule. 

Podstawowe zasady BHP

  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie

Kodeks pracy mówi o tym, że pracownik ma obowiązek zapoznania się z zasadami BHP. Są one umieszczone w instrukcji, która powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu. 

  1. Stanowisko pracy

Każdy pracownik powinien mieć zapewnione bezpieczne i czyste miejsce pracy, które nie zagraża jego zdrowiu i życiu. Takie stanowisko powinno być dostosowane do potrzeb psychofizycznych danej osoby.

  1. Zagrożenia 

Każdy pracownik musi zostać poinformowany przez pracodawcę o istniejącym niebezpieczeństwie związanym z pracą na danym stanowisku. Powinna zostać również przedstawiona procedura radzenia sobie w sytuacji wystąpienia takiego zagrożenia.

  1. Odzież ochronna

Niektóre stanowiska wymagają wykonywania pracy w odzieży ochronnej. Zapewnienie jej leży po stronie pracodawcy. Chodzi tutaj m.in. o odpowiednie obuwie, kask, rękawice, okulary czy fartuch.

  1. Stosowanie się do poleceń przełożonych

Pracownik musi realizować swoje obowiązki tak, aby nie zagrażać sobie i innym ludziom. Pracownik musi także wykonywać swoje obowiązki w sposób przedstawiony przez przełożonych.

  1. Szkolenia BHP

Każdy pracownik ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to okazja na zapoznanie się z zasadami, które w sytuacji zagrożenia mogą uratować życie.

  1. Badania pracownicze

Wizyta u lekarza medycyny pracy pomaga określić, czy stan zdrowia pracownika pozwala mu na wykonywanie jego obowiązków na danym stanowisku.

  1. Utrzymanie porządku w miejscu pracy

Porządek w miejscu wykonywania obowiązków zmniejsza ryzyko wypadku.

  1. Znaki w miejscu pracy

Każdy pracodawca zobowiązany jest do umieszczenia znaków nakazu,zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych w miejscu pracy. Każdy pracownik ma obowiązek się do nich stosować.

  1. Droga do i z pracy

Zasady BHP nie dotyczą samego miejsca pracy. Obowiązują również w drodze do zakładu oraz podczas powrotu. Mowa tutaj np. o regułach ruchu drogowego. Przestrzeganie takich zasad zmniejsza ryzyko ulegnięcia wypadkowi, które zagraża zdrowiu a nawet życiu.

Zasady BHP i ich złamanie

Pracownikowi za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może grozić kara upomnienia, nagana lub kara finansowa. Upomnienie oraz naganę stosuje się, gdy pracownik nie przestrzega przepisów bhp, ustalonego czasu pracy czy porządku w procesie pracy. 

Kara finansowa zaś przysługuje pracownikowi np. za picie alkoholu w pracy lub stawianie się w nietrzeźwości, ignorowanie wszelkich przepisów czy nieuzasadnione opuszczenie swojego stanowiska.

Zasady BHP – podsumowanie

Wyżej wymienione 10 zasad to tylko podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Praw, których należy się trzymać jest o wiele więcej a są one jasno określone w Kodeksie Pracy. Warto się zapoznać z nimi wszystkimi aby wiedzieć jakie mamy prawa jako pracownik lub pracodawca.

Udostępnij